(C)ZAS WYRUSZYĆ W DROGĘ

O PROJEKCIE

Program Operacyjny:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe

Celem głównym projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych u 150 osób dorosłych z niskimi kwalifikacjami zawodowymi, zamieszkałych w woj. łódzkim, które są z własnej inicjatywy zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych i zdobycie uprawnień w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego do 31.03.2020r.

Grupa docelowa:

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają następujące warunki formalne:

 1. a) są osobami , które ukończyły 21lat;
 2. b) zamieszkują teren woj. łódzkiego (zgodnie z KC);
 3. c) są osobami o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do ISCED3);
 4. d) nie prowadzą własnej działalności gospodarczej.

Do udziału zapraszamy szczególnie Kobiety i osoby po 50 roku życia.

W ramach projektu oferowane wsparcie to Kurs prawa jazdy kat. C wraz z Kwalifikacją Wstępną na przewóz rzeczy

 • W ramach kat. C: zajęcia teoretyczne (20h) oraz zajęcia praktyczne (30h)
 • W ramach Kwalifikacji Wstępnej na przewóz rzeczy: zajęcia teoretyczne (130h) oraz zajęcia praktyczne (10h)

Kursy kończą się egzaminem w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego oraz wydaniem prawa jazdy z wpisem oraz przed Komisją Egzaminacyjną i wydaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej.

Rekrutacja do projektu obejmuje weryfikację formalną dokumentów rekrutacyjnych :

(Formularz zgłoszeniowy; ośw. o statusie na rynku pracy; ośw. o wieku; ośw. o miejscu zamieszkania; ośw. o wykształceniu; Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie; zaśw.z PUP/zaśw.z ZUS/zaśw.z pracy)

Kryteria dodatkowo premiowane:

– os. o niskich kwalifikacjach zawodowych (do ISCED2 – wykształcenie gimnazjalne)

– kobiety

– os., które nie uczestniczyły w ciągu ostatnich 2 lat w kursach zawodowych

Przy równej liczbie punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja prowadzona będzie prowadzona w ramach V Edycji naboru. Termin każdego naboru będzie stosunkowo wcześniej ogłoszony w zakładce „Aktualności”.

* projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt wynosi: 849 468,75zł

______________________________________________________________________________

REKRUTACJA

DOKUMENTY REKRUTACYJNE (WZORY DOKUMENTÓW)

ZALACZNIK NR 1 FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY

ZALACZNIK NR 2 OSWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA

ZALACZNIK NR 3 OSWIADCZENIE O_WYKSZTALCENIU

ZALACZNIK NR 4 OSWIADCZENIE O WIEKU

ZALACZNIK NR 5 OSWIADCZENIE O STATUSIE OSOBY_NIEAKTYWNEJ ZAWODOWO

 ZASWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

Aktualizacja 28_02_2019 REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU CZAS WYRUSZYC W DROGE

Ankieta

______________________________________________________________________________

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkie zainteresowane osoby, w szczególności kobiety i osoby po 50 roku życia.

LISTY RANKINGOWE – V EDYCJA

+ LISTA PODSTAWOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

_____________________________

Rozpoczynamy Rekrutację na prawo jazdy kat. C w ramach V Edycji projektu „(C)zas wyruszyć w drogę”

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które:

 • ukończyły 21 lata
 • zamieszkują województwo łódzkie(oświadczenie)
 • posiadają max. wykształcenie średnie ( do ISCED3)
 • nie prowadzą własnej działalności gospodarczej
 • złożą komplet dokumentów rekrutacyjnych ( formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami; podpisany i parafowany na każdej stronie regulamin; Zaświadczenie potwierdzające status na rynku pracy tj. zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie / zaświadczenie z Urzędu Pracy/ ZUSKRUS)

Dokumenty można składać od 20.12.2019 do 15.01.2020r. w Biurze Projektu w Skierniewicach przy ul. Czerwona 9, 96-100 Skierniewice

Biuro projektu czynne w godz. 08:00-16:00.

Liczba miejsc w ramach V Edycji : 36

INFORMACJE  O  PROJEKCIE  POD  NR  TELEFONU : 782 548 753

_____________________________

LISTY RANKINGOWE – IV EDYCJA

+ LISTA PODSTAWOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

_____________________________

Rozpoczynamy Rekrutację na prawo jazdy kat. C w ramach IV Edycji projektu „(C)zas wyruszyć w drogę”

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które:

 • ukończyły 21 lata
 • zamieszkują województwo łódzkie(oświadczenie)
 • posiadają max. wykształcenie średnie ( do ISCED3)
 • nie prowadzą własnej działalności gospodarczej
 • złożą komplet dokumentów rekrutacyjnych ( formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami; podpisany i parafowany na każdej stronie regulamin; Zaświadczenie potwierdzające status na rynku pracy tj. zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie / zaświadczenie z Urzędu Pracy/ ZUSKRUS)

Dokumenty można składać od 02.09.2019 do 02.10.2019 w Biurze Projektu w Skierniewicach przy ul. Czerwona 9, 96-100 Skierniewice

Biuro projektu czynne w godz. 08:00-16:00.

Liczba miejsc w ramach IV Edycji : 34

INFORMACJE  O  PROJEKCIE  POD  NR  TELEFONU : 782 548 753

_____________________________

LISTY RANKINGOWE – III EDYCJA

+ LISTA PODSTAWOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

+ LISTA REZERWOWA

_____________________________

Rozpoczynamy Rekrutację na prawo jazdy kat. C w ramach III Edycji projektu „(C)zas wyruszyć w drogę”

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które:

 • ukończyły 21 lata
 • zamieszkują województwo łódzkie(oświadczenie)
 • posiadają max. wykształcenie średnie ( do ISCED3)
 • nie prowadzą własnej działalności gospodarczej
 • złożą komplet dokumentów rekrutacyjnych ( formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami; podpisany i parafowany na każdej stronie regulamin; Zaświadczenie potwierdzające status na rynku pracy tj. zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie / zaświadczenie z Urzędu Pracy/ ZUSKRUS)

Dokumenty można składać od 02.05.2019 do 18.06.2019 w Biurze Projektu w Skierniewicach przy ul. Czerwona 9, 96-100 Skierniewice

Biuro projektu czynne w godz. 08:00-16:00.

Liczba miejsc w ramach III Edycji : 30

INFORMACJE  O  PROJEKCIE  POD  NR  TELEFONU : 782 548 753

_____________________________

W ZWIĄZKU Z DUŻYM ZAINTERESOWANIEM UDZIAŁEM W PROJEKCIE W DNIU 18.02.2019r. BENEFICJENT PODJĄŁ DECYZJĘ O ZWIĘKSZENIU LICZBY MIEJSC DO UDZIAŁU W PROJEKCIE W RAMACH II NABORU, KTÓRY Z POWYŻSZYCH PRZYCZYN NIE BĘDZIE OGŁASZANY.

Poniżej korekta listy rankingowej

+ EDYCJA I i II LISTA PODSTAWOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

+ EDYCJA I i II LISTA REZERWOWA

_____________________________

Rozpoczynamy Rekrutację na prawo jazdy kat. C w ramach I Edycji projektu „(C)zas wyruszyć w drogę”

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które:

 • ukończyły 21 lata
 • zamieszkują województwo łódzkie(oświadczenie)
 • posiadają max. wykształcenie średnie ( do ISCED3)
 • nie prowadzą własnej działalności gospodarczej
 • złożą komplet dokumentów rekrutacyjnych ( formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami; podpisany i parafowany na każdej stronie regulamin; Zaświadczenie potwierdzające status na rynku pracy tj. zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie / zaświadczenie z Urzędu Pracy/ ZUSKRUS)

Dokumenty można składać od 23.05.2019 do 18.06.2019 w Biurze Projektu w Skierniewicach przy ul. Czerwona 9, 96-100 Skierniewice

Biuro projektu czynne w godz. 08:00-16:00.

Liczba miejsc w ramach II Edycji : 30

INFORMACJE  O  PROJEKCIE  POD  NR  TELEFONU : 782 548 753

_____________________________

LISTY RANKINGOWE – I EDYCJA

LISTA PODSTAWOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

LISTA REZERWOWA

LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH

_____________________________

Rozpoczynamy Rekrutację na prawo jazdy kat. C w ramach I Edycji projektu „(C)zas wyruszyć w drogę”

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które:

 • ukończyły 21 lata
 • zamieszkują województwo łódzkie(oświadczenie)
 • posiadają max. wykształcenie średnie ( do ISCED3)
 • nie prowadzą własnej działalności gospodarczej
 • złożą komplet dokumentów rekrutacyjnych ( formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami; podpisany i parafowany na każdej stronie regulamin; Zaświadczenie potwierdzające status na rynku pracy tj. zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie / zaświadczenie z Urzędu Pracy/ ZUSKRUS)

Dokumenty można składać od 14.01.2019 do 12.02.2019 w Biurze Projektu w Skierniewicach przy ul. Czerwona 9, 96-100 Skierniewice

Biuro projektu czynne w godz. 08:00-16:00.

Liczba miejsc w ramach I Edycji : 30

INFORMACJE  O  PROJEKCIE  POD  NR  TELEFONU : 782 548 753

____________________________________________________________________________

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

Harmonogramy zajęć teoretycznych w ramach kursu prawa jazdy kat.C

EDYCJA I:

GRUPA 1 PRAWO JAZDY KAT.C – TEORIA

GRUPA 2 PRAWO JAZDY KAT.C – TEORIA

GRUPA 3 PRAWO JAZDY KAT.C – TEORIA

EDYCJA II:

GRUPA 4 PRAWO JAZDY KAT.C – TEORIA

GRUPA 5 PRAWO JAZDY KAT.C – TEORIA

GRUPA 6 PRAWO JAZDY KAT.C – TEORIA

EDYCJA III:

GRUPA 7 PRAWO JAZDY KAT.C – TEORIA

GRUPA 8 PRAWO JAZDY KAT.C – TEORIA

GRUPA 9 PRAWO JAZDY KAT.C – TEORIA

EDYCJA IV:

GRUPA 10 PRAWO JAZDY KAT.C – TEORIA

GRUPA 11 PRAWO JAZDY KAT.C – TEORIA

GRUPA 12 PRAWO JAZDY KAT.C – TEORIA

EDYCJA V:

GRUPA 13 PRAWO JAZDY KAT.C – TEORIA

GRUPA 14 PRAWO JAZDY KAT.C – TEORIA

GRUPA 15 PRAWO JAZDY KAT.C – TEORIA

2) KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA

Harmonogramy zajęć w ramach Kwalifikacji Wstępnej na przewóz rzeczy: zajęcia teoretyczne:

EDYCJA I KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA NA PRZEWÓZ RZECZY – CZ.TEORTYCZNA

EDYCJA II KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA NA PRZEWÓZ RZECZY – CZ.TEORTYCZNA

EDYCJA III KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA NA PRZEWÓZ RZECZY – CZ.TEORTYCZNA

EDYCJA IV KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA NA PRZEWÓZ RZECZY – CZ.TEORTYCZNA

EDYCJA V KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA NA PRZEWÓZ RZECZY – CZ.TEORTYCZNA

KONTAKT

39-300 Mielec, ul. Mickiewicza 42

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

KONTAKT

39-300 Mielec, ul. Mickiewicza 42

Zadzwoń i dowiedz się więcej: