KWALIFIKACJA WSTĘPNA D

KWALIFIKACJA WSTĘPNA D:

Kwalifikacja wstępna D

Kierowcy, którzy prawo jazdy kategorii D uzyskali po dniu 10 września 2008 r. i nie ukończyli 23 lat, muszą wziąć udział w szkoleniu w ramach kwalifikacji wstępnej. Szkolenie obejmuje 280 godzin zajęć i kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym w naszym ośrodku.

Kurs kwalifikacyjny składa się z:

1) w części podstawowej:
a)195 godzin zajęć teoretycznych;

2) w części specjalistycznej:
a) 65 godzin zajęć teoretycznych,
b) 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz
c) 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych lub 2 godziny na symulatorze

Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie wykładu lub przy użyciu specjalistycznego oprogramowania (e-learning)

KONTAKT

39-300 Mielec, ul. Mickiewicza 42

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

KONTAKT

39-300 Mielec, ul. Mickiewicza 42

Zadzwoń i dowiedz się więcej: