KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA D

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA D:

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA D

Kierowcy, którzy prawo jazdy kategorii D uzyskali po dniu 10 września 2008 r. muszą wziąć udział w szkoleniu w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Kwalifikację wstępna przyspieszoną mogą odbyć kierowcy, którzy ukończyli 23 lata. Obejmuje ona 140 godzin zajęć, i kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym w naszym ośrodku.

Kurs kwalifikacyjny składa się z:

1) w części podstawowej:
a) 97 godzin zajęć teoretycznych;

2) w części specjalistycznej:
a) 33 godzin zajęć teoretycznych,
b) 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz
c) 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie wykładu lub przy użyciu specjalistycznego oprogramowania (e-learning)

KONTAKT

39-300 Mielec, ul. Mickiewicza 42

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

KONTAKT

39-300 Mielec, ul. Mickiewicza 42

Zadzwoń i dowiedz się więcej: