KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYSPIESZONA D, D+E, D1, D1+E

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYSPIESZONA D, D+E, D1, D1+E

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYSPIESZONA D, D+E, D1, D1+E

Kierowca, który uzyskał Kwalifikację Wstępną Przyspieszoną dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające uzyskanej Kwalifikacji Wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej Przyspieszonej dla kat. prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E.

Szkolenie obejmuje:

-32,5 godz. zajęć teoretycznych
-2,5 godz. zajęć praktycznych w ruchu drogowym

Kurs kończy się egzaminem państwowym przeprowadzonym w naszym ośrodku.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie wykładu lub przy użyciu specjalistycznego oprogramowania (e-learning)

KONTAKT

39-300 Mielec, ul. Mickiewicza 42

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

KONTAKT

39-300 Mielec, ul. Mickiewicza 42

Zadzwoń i dowiedz się więcej: