SZKOLENIA OKRESOWE

SZKOLENIE OKRESOWE:

Co to jest szkolenie okresowe?

Szkolenie okresowe jest to szkolenie obowiązkowe, cykliczne (co 5 lat) dla wszystkich kierowców kat. C i D wykonujących przewóz drogowy.

Szkolenie obejmuje 35 godzin teorii i może być przeprowadzone w formie wykładu lub indywidualnie e-learningiem.

Zajęcia realizowane są zazwyczaj w ciągu 5 dni szkoleniowych.

Kiedy należy ukończyć szkolenie okresowe?

Termin ukończenia obowiązkowego szkolenia okresowego zależy od kategorii prawa jazdy, oraz daty uzyskania uprawnień (otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy danej kategorii).

Szkolenie okresowe i uzyskanie wymaganego wpisu do prawa jazdy

przy przewozie osób – PRAWO JAZDY KAT. D, D1, D+E, D1+E

Data uzyskania prawa jazdy

po raz pierwszy

Termin ukończenia pierwszego

szkolenia okresowego

do 31.12.1980 do 10.09.2009
01.01.1981 – 31.12.1990 do 10.09.2010
01.01.1991 – 31.12.2000 do 10.09.2011
01.01.2001 – 31.12.2005 do 10.09.2012
01.01.2006 – 10.09.2008 do 10.09.2013
po 10.09.2008 KWALIFIKACJA WSTĘPNA przed rozpoczęciem

zarobkowego przewozu osób 

SZKOLENIE OKRESOWE co 5 lat

Szkolenie okresowe i uzyskanie wymaganego wpisu do prawa jazdy

przy przewozie rzeczy – PRAWO JAZDY KAT. C, C1, C+E, C1+E

Data uzyskania prawa jazdy

po raz pierwszy

Termin ukończenia pierwszego

szkolenia okresowego

do 31.12.1980 do 10.09.2010
01.01.1981 – 31.12.1995 do 10.09.2011
01.01.1996 – 31.12.2000 do 10.09.2012
01.01.2001 – 31.12.2005 do 10.09.2013
01.01.2006 – 10.09.2009 do 10.09.2014
po 10.09.2009 KWALIFIKACJA WSTĘPNA przed rozpoczęciem

zarobkowego przewozu rzeczy

SZKOLENIE OKRESOWE co 5 lat

Ważna informacja

Przed podanymi datami należy ukończyć szkolenie okresowe w danym bloku w którym przewóz jest najczęściej wykonywany, wykonać badania lekarskie i badania psychologiczne (można wykonać w naszym ośrodku) i po skompletowaniu tych 3 rzeczy udajemy się do Wydziału Komunikacji i wymieniając prawo jazdy uzyskując nowy wpis w prawo jazdy z kodem 95. Wpis ten jest ważny przez 5 lat.

KONTAKT

39-300 Mielec, ul. Mickiewicza 42

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

KONTAKT

39-300 Mielec, ul. Mickiewicza 42

Zadzwoń i dowiedz się więcej: