KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA C

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA C:

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA C

Szkolenie obowiązuje kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii C po 10 września 2009r. i ukończyli 21 lat.
Kwalifikacja wstępna przyspieszona C obejmuje 140 godzin zajęć i kończy się egzaminem państwowym przeprowadzonym w naszym ośrodku .

Kurs kwalifikacyjny składa się z:

Części podstawowej
a) 97 godzin zajęć teoretycznych;

Części specjalistycznej:
a) 33 godzin zajęć teoretycznych,
b) 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
c) 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych lub 1 godzina na symulatorze

Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie wykładu lub przy użyciu specjalistycznego oprogramowania (e-learning).

KONTAKT

39-300 Mielec, ul. Mickiewicza 42

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

KONTAKT

39-300 Mielec, ul. Mickiewicza 42

Zadzwoń i dowiedz się więcej: