KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYSPIESZONA C, C+E, C1, C1+E

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYSPIESZONA C, C+E, C1, C1+E

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYSPIESZONA C, C+E, C1, C1+E

Kierowca, który uzyskał Kwalifikację Wstępną Przyspieszoną dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej Kwalifikacji, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji Uzupełniającej Przyśpieszonej dla kat. prawa jazdy kat. C, C+E, C1,C1+E.

Szkolenie obejmuje:

-32,5 godz. zajęć teoretycznych
-2,5 godz. zajęć praktycznych w ruchu drogowym

Kurs kończy się egzaminem państwowym przeprowadzonym w naszym ośrodku.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie wykładu lub przy użyciu specjalistycznego oprogramowania (e-learning)

KONTAKT

39-300 Mielec, ul. Mickiewicza 42

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

KONTAKT

39-300 Mielec, ul. Mickiewicza 42

Zadzwoń i dowiedz się więcej: